Florida Senate passes bills to address hurricane fund shortfall